Πανεπιστήμιο Κρήτης

Υπολογιστικό Κέντρο1η Εβδομάδα - Μέρος 1 από 2 - #01
Οι βασικές δομές της ύλης - Κβαντομηχανικής - Ελαχιστοποίηση του G και ο ανταγωνισμός ενθαλπικού και εντροπικού όρου
(01:38:20)


1η Εβδομάδα - Μέρος 2 από 2 - #02
Οι βασικές δομές της ύλης Κβαντομηχανικής - Διαστατική Ανάλυση
(01:32:56)


2η Εβδομάδα - Μέρος 1 από 2 - #03
Οι υπερνόμοι διατήρησης και θερμοδυναμικής/Στατιστικής Φυσικής - Ηλεκτρομαγνητισμός - Διαστατική Ανάλυση
(00:39:45)


2η Εβδομάδα - Μέρος 2 από 2 - #04
Οι υπερνόμοι διατήρησης και θερμοδυναμικής/Στατιστικής Φυσικής - Ηλεκτρομαγνητισμός - Διαστατική Ανάλυση
(01:16:27)


3η Εβδομάδα - Μέρος 1 από 2 - #05
Οι νόμοι των δυνάμεων (Βαρύτητα, Η/Μ/, Ασθενείς, Ισχυρές) - Διαστατική Ανάλυση
(01:28:54)


3η Εβδομάδα - Μέρος 2 από 2 - #06
Οι νόμοι των δυνάμεων (Βαρύτητα, Η/Μ/, Ασθενείς, Ισχυρές) - Διαστατική Ανάλυση
(00:43:27)


4η Εβδομάδα - Μέρος 1 από 2 - #07
Στοιχειώδη σωμάτια - Ατομικοί πυρήνες
(01:19:00)


4η Εβδομάδα - Μέρος 2 από 2 - #08
Στοιχειώδη σωμάτια - Ατομικοί πυρήνες
(01:27:22)


5η Εβδομάδα - Μέρος 1 από 2 - #09
Ατομικοί Πυρήνες - Άτομα
(00:52:44)


5η Εβδομάδα - Μέρος 2 από 2 - #10
Ατομικοί Πυρήνες - Άτομα
(00:33:22)


6η Εβδομάδα - Μέρος 1 από 4 - #11
Άτομα (μέγεθος, Έργο Ιονισμού, Περιοδικός Πίνακας των Στοιχείων) - Μόρια
(00:48:02)


6η Εβδομάδα - Μέρος 2 από 4 - #12
Άτομα (μέγεθος, Έργο Ιονισμού, Περιοδικός Πίνακας των Στοιχείων) - Μόρια
(00:42:02)


6η Εβδομάδα - Μέρος 3 από 4 - #13
Άτομα (μέγεθος, Έργο Ιονισμού, Περιοδικός Πίνακας των Στοιχείων) - Μόρια
(01:01:11)


6η Εβδομάδα - Μέρος 4 από 4 - #14
Άτομα (μέγεθος, Έργο Ιονισμού, Περιοδικός Πίνακας των Στοιχείων) - Μόρια
(00:29:03)


7η Εβδομάδα - Μέρος 1 από 3 - #15
Μόρια (LCAO, Υβριδισμοί sp1, sp2. sp3, παραδείγματα) - Στερεά
(00:43:55)


7η Εβδομάδα - Μέρος 2 από 3 - #16
Μόρια (LCAO, Υβριδισμοί sp1, sp2. sp3, παραδείγματα) - Στερεά
(00:42:12)


7η Εβδομάδα - Μέρος 3 από 3 - #17
Μόρια (LCAO, Υβριδισμοί sp1, sp2. sp3, παραδείγματα) - Στερεά
(00:42:57)


8η Εβδομάδα - Μέρος 1 από 4 - #18
Στερεά (Διαστατική Ανάλυση, JM, LCAO και θεώρημα Bloch) - Ημιαγωγοί - Επαφή pn - Transistor MOS-FET - Πλανήτες - Άστρα
(00:46:04)


8η Εβδομάδα - Μέρος 2 από 4 - #19
Στερεά (Διαστατική Ανάλυση, JM, LCAO και θεώρημα Bloch) - Ημιαγωγοί - Επαφή pn - Transistor MOS-FET - Πλανήτες - Άστρα
(00:44:49)


8η Εβδομάδα - Μέρος 3 από 4 - #20
Στερεά (Διαστατική Ανάλυση, JM, LCAO και θεώρημα Bloch) - Ημιαγωγοί - Επαφή pn - Transistor MOS-FET - Πλανήτες - Άστρα
(00:46:58)


8η Εβδομάδα - Μέρος 4 από 4 - #21
Στερεά (Διαστατική Ανάλυση, JM, LCAO και θεώρημα Bloch) - Ημιαγωγοί - Επαφή pn - Transistor MOS-FET - Πλανήτες - Άστρα
(00:49:38)


9η Εβδομάδα - Μέρος 1 από 4 - #22
Πλανήτες - Ενεργά 'Αστρα
(00:48:10)


9η Εβδομάδα - Μέρος 2 από 4 - #23
Πλανήτες - Ενεργά 'Αστρα
(00:46:00)


9η Εβδομάδα - Μέρος 3 από 4 - #24
Πλανήτες - Ενεργά 'Αστρα
(00:50:24)


9η Εβδομάδα - Μέρος 4 από 4 - #25
Πλανήτες - Ενεργά 'Αστρα
(00:34:34)


10η Εβδομάδα - Μέρος 1 από 4 - #26
Άστρα - Αστρικά πτώματα - Κοσμολογία
(00:56:46)


10η Εβδομάδα - Μέρος 2 από 4 - #27
Άστρα - Αστρικά πτώματα - Κοσμολογία
(00:37:25)


10η Εβδομάδα - Μέρος 3 από 4 - #28
Άστρα - Αστρικά πτώματα - Κοσμολογία
(00:43:59)


10η Εβδομάδα - Μέρος 4 από 4 - #29
Άστρα - Αστρικά πτώματα - Κοσμολογία
(00:44:19)


11η Εβδομάδα - Μέρος 1 από 4 - #30
Κοσμολογία - Αλληλεπίδραση ύλης φωτός (αρχή)
(00:54:38)


11η Εβδομάδα - Μέρος 2 από 4 - #31
Κοσμολογία - Αλληλεπίδραση ύλης φωτός (αρχή)
(00:34:17)


11η Εβδομάδα - Μέρος 3 από 4 - #32
Κοσμολογία - Αλληλεπίδραση ύλης φωτός (αρχή)
(00:45:04)


11η Εβδομάδα - Μέρος 4 από 4 - #33
Κοσμολογία - Αλληλεπίδραση ύλης φωτός (αρχή)
(00:39:54)


12η Εβδομάδα - Μέρος 1 από 4 - #34
Κοσμολογία (Νευτώνεια εξαγωγή των εξισώσεων, Πρόσφατες εξελίξεις)
(00:48:59)


12η Εβδομάδα - Μέρος 2 από 4 - #35
Κοσμολογία (Νευτώνεια εξαγωγή των εξισώσεων, Πρόσφατες εξελίξεις)
(00:50:09)


12η Εβδομάδα - Μέρος 3 από 4 - #36
Κοσμολογία (Νευτώνεια εξαγωγή των εξισώσεων, Πρόσφατες εξελίξεις)
(00:39:05)


12η Εβδομάδα - Μέρος 4 από 4 - #37
Κοσμολογία (Νευτώνεια εξαγωγή των εξισώσεων, Πρόσφατες εξελίξεις)
(01:04:59)


© 2021 Υπολογιστικό Κέντρο, Πανεπιστήμιο Κρήτης