Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τμήμα ΦυσικήςDSC_8420_NG.jpg
10:51, 258.06 KB
DSC_8426_NG_stitch.jpg
12:14, 273.02 KB
DSC_8430_NG.jpg
12:28, 373.57 KB
DSC_8434_NG_stitchPL1.jpg
12:29, 339.40 KB
DSC_8435_NG.jpg
12:31, 287.92 KB
DSC_8436_NG.jpg
12:34, 325.89 KB
DSC_8437_NG.jpg
12:35, 346.81 KB
DSC_8438_NG.jpg
12:36, 406.13 KB
DSC_8439_NG.jpg
12:36, 371.42 KB
DSC_8440_NG.jpg
12:37, 315.30 KB
DSC_8443_NG.jpg
12:37, 300.74 KB
DSC_8444_NG.jpg
12:40, 314.12 KB
DSC_8445_NG.jpg
12:44, 330.23 KB
DSC_8446_NG.jpg
12:45, 345.91 KB
DSC_8447_NG.jpg
12:48, 224.75 KB
DSC_8452_NG.jpg
12:50, 274.07 KB
DSC_8454_NG.jpg
12:50, 222.39 KB
DSC_8456_NG.jpg
12:50, 272.24 KB
DSC_8457_NG.jpg
12:52, 224.06 KB
DSC_8459_NG.jpg
12:52, 216.01 KB
DSC_8460_NG.jpg
12:52, 221.84 KB
DSC_8462_NG.jpg
12:53, 213.46 KB
DSC_8463_NG.jpg
12:55, 224.65 KB
DSC_8464_NG.jpg
13:01, 229.88 KB
DSC_8469_NG.jpg
13:04, 213.37 KB
DSC_8470_NG.jpg
13:17, 229.52 KB
DSC_8471_NG.jpg
13:18, 224.80 KB
DSC_8472_NG.jpg
13:19, 224.84 KB
DSC_8479_NG.jpg
13:20, 229.58 KB
DSC_8480_NG.jpg
13:22, 232.97 KB
DSC_8481_NG.jpg
13:24, 309.62 KB
DSC_8482_NG.jpg
13:37, 225.89 KB
DSC_8483_NG.jpg
13:38, 228.46 KB
DSC_8488_NG.jpg
13:39, 225.49 KB
DSC_8490_NG.jpg
14:00, 230.70 KB
DSC_8491_NG.jpg
14:00, 231.44 KB
DSC_8492_NG.jpg
14:02, 228.06 KB
DSC_8495_NG.jpg
14:03, 362.80 KB
DSC_8498_NG_stitch.jpg
14:04, 275.18 KB
DSC_8503_NG.jpg
14:31, 253.53 KB
DSC_8504_NG.jpg
14:31, 257.79 KB
DSC_8505_NG.jpg
14:32, 195.54 KB
DSC_8508_NG_stitch.jpg
14:33, 383.78 KB
DSC_8509_NG.jpg
14:33, 374.65 KB
DSC_8510_NG.jpg
14:33, 313.35 KB
DSC_8511_NG.jpg
14:34, 397.25 KB
DSC_8512_NG.jpg
14:34, 369.53 KB
DSC_8513_NG.jpg
14:35, 404.53 KB
DSC_8514_NG.jpg
14:36, 393.14 KB
DSC_8515_NG.jpg
14:37, 403.18 KB
DSC_8516_NG.jpg
14:39, 356.33 KB
DSC_8517_NG.jpg
14:41, 337.77 KB
DSC_8518_NG.jpg
14:42, 335.67 KB
DSC_8519_NG.jpg
14:44, 376.25 KB
DSC_8520_NG.jpg
14:49, 308.19 KB
DSC_8521_NG.jpg
14:51, 292.54 KB
DSC_8522_NG.jpg
15:06, 381.61 KB
DSC_8523_NG.jpg
15:09, 408.65 KB
DSC_8524_NG.jpg
15:10, 415.71 KB
DSC_8527_NG.jpg
15:15, 249.45 KB
DSC_8528_NG.jpg
15:17, 311.29 KB
DSC_8529_NG.jpg
15:20, 406.65 KB
DSC_8530_NG.jpg
15:22, 389.12 KB
DSC_8531_NG.jpg
15:23, 366.80 KB
DSC_8532_NG.jpg
15:25, 411.39 KB
DSC_8533_NG.jpg
15:27, 367.58 KB
DSC_8534_NG.jpg
15:30, 339.72 KB
DSC_8535_NG.jpg
15:45, 368.28 KB
DSC_8536_NG.jpg
15:47, 389.66 KB
DSC_8537_NG.jpg
15:49, 290.46 KB
DSC_8538_NG.jpg
15:50, 314.04 KB
DSC_8539_NG.jpg
15:50, 307.77 KB
DSC_8540_NG.jpg
15:50, 298.61 KB
DSC_8541_NG.jpg
15:50, 320.21 KB
DSC_8542_NG.jpg
15:50, 308.55 KB
DSC_8543_NG.jpg
15:51, 363.50 KB
DSC_8544_NG.jpg
15:51, 287.54 KB
DSC_8545_NG.jpg
15:51, 321.22 KB
DSC_8546_NG.jpg
15:51, 294.17 KB
DSC_8547_NG.jpg
15:51, 278.68 KB
DSC_8548_NG.jpg
15:51, 258.79 KB
DSC_8549_NG.jpg
15:52, 250.74 KB
DSC_8550_NG.jpg
15:52, 282.80 KB
DSC_8551_NG.jpg
15:52, 279.93 KB
DSC_8552_NG.jpg
15:52, 273.85 KB
DSC_8553_NG.jpg
15:52, 251.59 KB
DSC_8554_NG.jpg
15:52, 289.49 KB
DSC_8555_NG.jpg
15:52, 307.42 KB
DSC_8556_NG.jpg
15:53, 306.28 KB
DSC_8557_NG.jpg
15:53, 291.86 KB
DSC_8558_NG.jpg
15:53, 299.97 KB
DSC_8559_NG.jpg
15:54, 296.26 KB
DSC_8560_NG.jpg
15:54, 290.24 KB
DSC_8561_NG.jpg
15:54, 269.32 KB
DSC_8562_NG.jpg
15:54, 276.78 KB
DSC_8563_NG.jpg
15:54, 293.94 KB
DSC_8564_NG.jpg
15:54, 333.07 KB
DSC_8565_NG.jpg
15:55, 326.28 KB
DSC_8566_NG.jpg
15:55, 304.97 KB
DSC_8567_NG.jpg
15:56, 292.57 KB
DSC_8568_NG.jpg
15:56, 234.94 KB
DSC_8569_NG.jpg
15:56, 254.18 KB
DSC_8570_NG.jpg
15:58, 319.40 KB
DSC_8571_NG.jpg
16:00, 310.96 KB
DSC_8572_NG.jpg
16:06, 390.26 KB
DSC_8573_NG.jpg
16:09, 331.51 KB
DSC_8574_NG.jpg
16:14, 318.50 KB
 
© 2008 Υπολογιστικό Κέντρο, Πανεπιστήμιο Κρήτης