Πανεπιστήμιο Κρήτης

Υπολογιστικό Κέντρο1.1 - Εισαγωγή στην ακτινοβολία του μέλανος σώματος.
[Η φυσιογνωμία και οι "κανόνες" του μαθήματος]
(00:50:20)


1.2 - Το Χρονικό της κβαντικής επανάστασης.
[Παρένθεση]
(00:39:44)


1.3 - Επιστροφή στο μέλαν σώμα.
O γενικός τύπος του Planck και οι επιμέρους εμπειρικοί νόμοι.
(00:44:00)


1.4 - Η κρίση της κλασικής φυσικής και η εισαγωγή του φωτεινού κβάντου.
Η μέθοδος της διαστατικής ανάλυσης
(00:53:28)


1.5 - Το κλασικό όριο του τύπου του Planck.
Εξοικείωση με το φωτεινό κβάντο. Απλές εφαρμογές.
(00:46:56)


1.6 - Ωδή στο μέλαν σώμα.
Γιατί είναι, ίσως, το σπουδαιότερο φαινόμενο στη φύση - Εισαγωγή στο φωτοηλεκρικό φαινόμενο.
(00:39:28)


2.1 - Το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο [συνέχεια].
Η πλήρης σωματιδιακή εικόνα του φωτός: Το φαινόμενο Compton.
(00:42:57)


2.2 - Το φαινόμενο Compton [συνέχεια].
Παραγωγή ακτίνων Χ και το πείραμα Compton - Εισαγωγή στο πρόβλημα της ατομικής σταθερότητας.
(00:44:17)


2.3 - Φως και βαρύτητα. [Παρεμβολή]
Το πείραμα του Pound - Επιστροφή στα άτομα: Το πείραμα του Rutherford.
(00:47:24)


2.4 - Εξοικείωση με την τάξη μεγέθους των φυσικών μεγεθών στο ατομικό επίπεδο.
Τα... "αθάνατα δάκρυα της Κλεοπάτρας" και άλλες εκτιμήσεις.
(00:37:13)


3.1 - Η θεωρία των κβαντωμένων τροχιών του Bohr I.
Επιτυχής πρόβλεψη του μεγέθους των ατόμων.
(00:40:34)


3.2 - Θεωρία του Bohr II.
Επιτυχής πρόβλεψη του έργου ιοντισμού και του υδρογονικού φάσματος. Εξήγηση της ατομικής σταθερότητας.
(00:35:41)


3.3 - Ασκήσεις πάνω στη θεωρία του Bohr.
Η σταθερά της λεπτής υφής και η χρήση της στους υπολογισμούς.
(00:36:49)


3.4 - Ασκήσεις πάνω στη θεωρία του Bohr. [Συνέχεια]

(00:28:36)


3.5 - Προβλήματα ανασκόπησης
Εφαρμογές του νόμου του Wien για το μέλαν σώμα.
(00:39:24)


3.6 - Προβλήματα ανασκόπησης. [συνέχεια]
Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο και φαινόμενο Compton.
(00:33:50)


4.1 - Κριτική στη θεωρία του Bohr.
Ο κυματοσωματιδιακός δυϊσμός της ύλης.
(00:51:55)


4.2 - Ο κυματοσωματιδιακός δυϊσμός της ύλης. [συνέχεια]
Εφαρμογές, κλασικό όριο.
(00:31:32)


4.3 - Το πείραμα Davisson-Germer.
Ο κυματοσωματιδιακός δυϊσμός ως καθολική αρχή της φύσης.
(00:37:19)


4.4 - Η χρονανεξάρτητη εξίσωση Schrödinger
και η στατιστική ερμηνεία των λύσεών της.
(00:47:00)


4.5 - Οι βασικές στατιστικές έννοιες
και η εφαρμογή τους στην κβαντομηχανική. Μέση θέση και αβεβαιότητα θέσης.
(00:44:57)


5.1 - Σωματίδιο σ’ ένα «σωληνάκι» ή απειρόβαθο πηγάδι δυναμικού.
Η απλούστερη δυνατή εφαρμογή της εξισώσεως Schrödinger.
(00:47:03)


5.2 - Ασκήσεις.
Υπολογισμός μέσων τιμών και αβεβαιοτήτων, γραφικές παραστάσεις, παραδεκτές και μη παραδεκτές κυματοσυναρτήσεις.
(00:41:35)


5.3 - Η αρχή της αβεβαιότητας θέσης ορμής και οι συνέπειές της.
Το ασυμπίεστο των ατόμων και το τεράστιο μέγεθος των πυρηνικών ενεργειών.
(00:42:34)


5.4 - Η φύση των κβαντικών πιθανοτήτων.
Είναι θεμελιώδεις ή οφείλονται σε ατελή γνώση; Τελικά, «παίζει ζάρια ο θεός;»
(00:36:39)


6.1 - Ολοκλήρωση της στατιστικής ερμηνείας.
Κβαντομηχανικοί τελεστές και ο τύπος της μέσης τιμής.
(00:31:22)


6.2 - Ολοκλήρωση της στατιστικής ερμηνείας. [Συνέχεια]
Καταστάσεις μηδενικής αβεβαιότητας και καταστάσεις επαλληλίας. Εφαρμογή στην εξίσωση Schrödinger.
(00:37:05)


7.1 - Ο αρμονικός ταλαντωτής στην κβαντομηχανική.
Διαστατική απλοποίηση και λύση της εξισώσεως Schrödinger.
(00:50:29)


7.2 - Ο αρμονικός ταλαντωτής. [συνέχεια]
Ολοκλήρωση της λύσης. Ο γενικός τύπος για τις ιδιοτιμές.
(00:36:45)


7.3 - Ο αρμονικός ταλαντωτής. [συνέχεια]
Φυσική ανάλυση των αποτελεσμάτων. Η κίνηση «μηδενικού σημείου».
(00:43:02)


7.4 - Ο αρμονικός ταλαντωτής. [συνέχεια]
Ξανά η ενέργεια μηδενικού σημείου. Φυσικές εκδηλώσεις. Ασκήσεις πολλαπλής επιλογής.
(00:43:28)


7.5 - Το άτομο του υδρογόνου Ι.
Σφαιρικά συμμετρικές λύσεις. Η θεμελιώδης κατάσταση του ατόμου.
(00:38:54)


8.1 - Το άτομο του υδρογόνου Ι. [Συνέχεια]
Ανάλυση των αποτελεσμάτων. Επιτυχής πρόβλεψη του έργου ιοντισμού και του μεγέθους του ατόμου. Η έννοια του «τροχιακού».
(00:43:49)


8.2 - Το άτομο του υδρογόνου Ι. [Συνέχεια]
Σύγκριση με τη θεωρία του Bohr. Μέση και πιθανότερη απόσταση του ηλεκτρονίου από τον πυρήνα.
(00:49:07)


8.3 - Το άτομο του υδρογόνου Ι. [Συνέχεια]
Σύγκριση με τη θεωρία του Bohr [συνέχεια]: Στροφορμή της θεμελιώδους καταστάσεως και πειραματική απόρριψη της θεωρίας του Bohr. Προβλήματα ανασκόπησης.
(00:50:00)


8.4 - Το σκαλοπάτι δυναμικού και το φαινόμενο της «απαγορευμένης ανάκλασης».
Υπολογισμός της πιθανότητας ανάκλασης και συζήτηση του «μυστηρίου» που ανακύπτει.
(00:46:39)


8.5 - Το μυστήριο της απαγορευμένης ανάκλασης[συνέχεια]-To Φαινόμενο της σήραγγας.
Προσεγγιστικός υπολογισμός του συντελεστή διέλευσης. Εφαρμογές.
(00:46:09)


9.1 - Εφαρμογές του φαινομένου της σήραγγας.
Το φαινόμενο της ραδιενέργειας άλφα και οι χρόνοι ζωής των ραδιενεργών πυρήνων.
(00:39:52)


9.2 - Εφαρμογές του φαινομένου της σήραγγας. [Σηνέχεια]
Πυρηνική σύντηξη στα άστρα.
(00:37:37)


9.3 - Προβλήματα ανασκόπησης
Σκαλοπάτι δυναμικού και φαινόμενο σήραγγας.
(00:49:25)


9.4 - Το άτομο του υδρογόνου ΙΙ.
Λύσεις με γωνιακή εξάρτηση. Οι κβαντικοί αριθμοί n, l, m και το φυσικό τους περιεχόμενο.
(00:40:10)


9.5 - Το άτομο του υδρογόνου ΙΙ. [Συνέχεια]
Επιτρεπόμενες και «απαγορευμένες» μεταβάσεις. Τα τροχιακά px, py και pz.
(00:41:27)


9.6 - Στροφορμή και ατομικός μαγνητισμός.
Το φαινόμενο Zeeman και το πείραμα Stern-Gerlach.
(00:41:14)


10.1 - Το σπιν.
Πειραματικά τεκμήρια και κβαντομηχανική περιγραφή. Γιατί το ηλεκτρονικό σπιν δεν μπορεί να οφείλεται σε περιστροφή του ηλεκτρονίου περί τον άξονά του;
(00:40:49)


10.2 - Το σπιν. [Συνέχεια]
Τι είναι τελικά το σπιν; Συζήτηση για τον θεμελιώδη ρόλο της μετρητικής διαδικασίας στην κβαντομηχανική. Η μαγνητική ανωμαλία του σπιν.
(00:38:43)


10.3 - Το σπιν και η αρχή του Pauli.
Η διάκριση των σωματιδίων σε Φερμιόνια και Μποζόνια και η θεμελιώδης σημασία της στη φύση.
(00:45:49)


10.4 - Το σπιν και η αρχή του Pauli. [Συνέχεια]
Εφαρμογές και θεωρητική εξήγηση. Η μη διακρισιμότητα των ταυτόσημων σωματιδίων στην κβαντομηχανική και οι συνέπειές της.
(00:35:10)


10.5 - Προβλήματα ανασκόπησης
Μελέτη των λύσεων ψnlm του ατόμου του υδρογόνου.
(00:39:09)


10.6 - Προβλήματα ανασκόπησης. [Συνέχεια]
Σωματίδιο (-α) σ’ ένα κυκλικό «σωληνάκι» ή πάνω στην επιφάνεια μιας σφαίρας.
(00:39:40)


11.1 - Το περιοδικό σύστημα των στοιχείων.
Το «φαινόμενο της θωράκισης» και η διάταξη των ενεργειακών επιπέδων στα πολυηλεκτρονιακά άτομα. Διαδοχικός εποικισμός τους με βάση την αρχή του Pauli και ο κανόνας του Hund.
(00:49:07)


11.2 - Το περιοδικό σύστημα των στοιχείων. [Συνέχεια]
Η ηλεκτρονιακή διάταξη απλών στοιχείων και η πρόβλεψη της χημικής συμπεριφοράς τους. Η βιολογική μοναδικότητα του νερού.
(00:36:51)


11.3 - Κβαντική θεωρία του χημικού δεσμού I
Το μοντέλο του διπλού πηγαδιού. Προσεγγιστική περιγραφή των μοριακών κυματοσυναρτήσεων. Το μόριο του H2.
(00:45:33)


11.4 - Κβαντική θεωρία του χημικού δεσμού II
Εφαρμογή σε απλά μόρια. Γιατί στον χημικό δεσμό συμβάλλουν μόνο τα ηλεκτρόνια της εξωτερικής στοιβάδας; Ξανά το μόριο του νερού.
(00:36:54)


12.1 - Προβλήματα ανασκόπησης
πάνω στην αρχή του Pauli και την ατομική δομή • Η έννοια της ηλεκτραρνητικότητας. Εφαρμογή στο μόριο του Η2Ο.
(00:44:14)


12.2 - Προβλήματα ανασκόπησης [Συνέχεια]
Η έννοια του ενεργού πυρηνικού φορτίου. Φερμιόνια ή μποζόνια σ’ ένα γραμμικό ή κυκλικό σωληνάκι.
(00:44:23)


12.3 - Μοριακά φάσματα Ι
Το περιστροφικό φάσμα. Υπολογισμός των επιτρεπόμενων ενεργειών και του αντίστοιχου φάσματος εκπομπής ή απορρόφησης. Τάξεις μεγέθους.
(00:39:37)


12.4 - Μοριακά φάσματα IΙ
Το δονητικό φάσμα. Η προσέγγιση του αρμονικού ταλαντωτή. Τάξη μεγέθους των δονητικών ενεργειών σε σχέση με τις περιστροφικές ή ηλεκτρονιακές. Μοριακά φάσματα και το «φαινόμενο του θερμοκηπίου».
(00:42:15)


12.5 - Ύλη και φως Ι
Οι «τρεις» βασικές διαδικασίες αλληλεπίδρασης του φωτός με τα άτομα και η αρχή λειτουργίας του σωλήνα λέιζερ.
(00:47:56)


12.5 - Ύλη και φως ΙI
Η αρχή λειτουργίας του σωλήνα λέιζερ [συνέχεια] και ιδιότητες του φωτός λέιζερ. Το όριο περίθλασης στην κατευθυντικότητα μιας δέσμης.
(00:32:51)


13.1 - Η αρχή της αβεβαιότητας χρόνου-ενέργειας.
Θεωρητική εξήγηση και εφαρμογές. Συσχέτιση χρόνου ζωής και πλάτους γραμμής των διεγερμένων καταστάσεων.
(00:42:40)


13.2 - Η αρχή της αβεβαιότητας χρόνου-ενέργειας. [Συνέχεια]
Εξήγηση της αστάθειας των διεγερμένων καταστάσεων • Προβλήματα ανασκόπησης.
(01:31:10)


13.3 - Ύλη και φως IIΙ
Γενική επισκόπηση των βασικών διαδικασιών. Οι έννοιες του ρυθμού, της ενεργού διατομής και της μέσης ελεύθερης διαδρομής των φωτονίων μέσα στην ύλη.
(00:50:53)


13.4 - Ύλη και φως ΙV
Μια ματιά στον πραγματικό κόσμο. Μέτρηση της ενεργού διατομής σκέδασης από δεδομένα της κοινής εμπειρίας.
(00:41:16)


© 2021 Υπολογιστικό Κέντρο, Πανεπιστήμιο Κρήτης