Πανεπιστήμιο Κρήτης

Υπολογιστικό Κέντρο1η Εβδομάδα - Μέρος 1/6 - #01
Ανασκόπηση των βασικών αρχών της κβαντομηχανικής: Οι πέντε θεμελιώδεις προτάσεις • Τα μαθηματικά «εργαλεία» της κβαντομηχανικής: Ο διανυσματικός χώρος των φυσικών καταστάσεων και οι ερμιτιανοί τελεστές.
2967


1η Εβδομάδα - Μέρος 2/6 - #02
Ανασκόπηση των βασικών αρχών της κβαντομηχανικής: Οι πέντε θεμελιώδεις προτάσεις • Τα μαθηματικά «εργαλεία» της κβαντομηχανικής: Ο διανυσματικός χώρος των φυσικών καταστάσεων και οι ερμιτιανοί τελεστές.
2462


1η Εβδομάδα - Μέρος 3/6 - #03
Ανασκόπηση των βασικών αρχών της κβαντομηχανικής: Οι πέντε θεμελιώδεις προτάσεις • Τα μαθηματικά «εργαλεία» της κβαντομηχανικής: Ο διανυσματικός χώρος των φυσικών καταστάσεων και οι ερμιτιανοί τελεστές.
2646


1η Εβδομάδα - Μέρος 4/6 - #04
Ανασκόπηση των βασικών αρχών της κβαντομηχανικής: Οι πέντε θεμελιώδεις προτάσεις • Τα μαθηματικά «εργαλεία» της κβαντομηχανικής: Ο διανυσματικός χώρος των φυσικών καταστάσεων και οι ερμιτιανοί τελεστές.
2430


1η Εβδομάδα - Μέρος 5/6 - #05
Ανασκόπηση των βασικών αρχών της κβαντομηχανικής: Οι πέντε θεμελιώδεις προτάσεις • Τα μαθηματικά «εργαλεία» της κβαντομηχανικής: Ο διανυσματικός χώρος των φυσικών καταστάσεων και οι ερμιτιανοί τελεστές.
2638


1η Εβδομάδα - Μέρος 6/6 - #06
Ανασκόπηση των βασικών αρχών της κβαντομηχανικής: Οι πέντε θεμελιώδεις προτάσεις • Τα μαθηματικά «εργαλεία» της κβαντομηχανικής: Ο διανυσματικός χώρος των φυσικών καταστάσεων και οι ερμιτιανοί τελεστές.
2549


2η Εβδομάδα - Μέρος 1/4 - #07
Περαιτέρω ανάπτυξη του κβαντομηχανικού φορμαλισμού: Αναπαράσταση των κβαντομηχανικών τελεστών με μήτρες. Συζυγής μιας μήτρας, ερμιτιανές και μοναδιαίες μήτρες • Ο συμβολισμός Dirac και η χρήση του.
2807


2η Εβδομάδα - Μέρος 2/4 - #08
Περαιτέρω ανάπτυξη του κβαντομηχανικού φορμαλισμού: Αναπαράσταση των κβαντομηχανικών τελεστών με μήτρες. Συζυγής μιας μήτρας, ερμιτιανές και μοναδιαίες μήτρες • Ο συμβολισμός Dirac και η χρήση του.
2013


2η Εβδομάδα - Μέρος 3/4 - #09
Περαιτέρω ανάπτυξη του κβαντομηχανικού φορμαλισμού: Αναπαράσταση των κβαντομηχανικών τελεστών με μήτρες. Συζυγής μιας μήτρας, ερμιτιανές και μοναδιαίες μήτρες • Ο συμβολισμός Dirac και η χρήση του.
2816


2η Εβδομάδα - Μέρος 4/4 - #10
Περαιτέρω ανάπτυξη του κβαντομηχανικού φορμαλισμού: Αναπαράσταση των κβαντομηχανικών τελεστών με μήτρες. Συζυγής μιας μήτρας, ερμιτιανές και μοναδιαίες μήτρες • Ο συμβολισμός Dirac και η χρήση του.
2401


3η Εβδομάδα - Μέρος 1/6 - #11
Μαθηματική θεωρία του σπιν • Eισαγωγή στις προσεγγιστικές μεθόδους • Η μέθοδος των διαταραχών • Η μέθοδος των μεταβολών • Το άτομο του Ηλίου Ι: Διαταρακτικός υπολογισμός της ενέργειας της θεμελιώδους στάθμης.
2555


3η Εβδομάδα - Μέρος 2/6 - #12
Μαθηματική θεωρία του σπιν • Eισαγωγή στις προσεγγιστικές μεθόδους • Η μέθοδος των διαταραχών • Η μέθοδος των μεταβολών • Το άτομο του Ηλίου Ι: Διαταρακτικός υπολογισμός της ενέργειας της θεμελιώδους στάθμης.
2341


3η Εβδομάδα - Μέρος 3/6 - #13
Μαθηματική θεωρία του σπιν • Eισαγωγή στις προσεγγιστικές μεθόδους • Η μέθοδος των διαταραχών • Η μέθοδος των μεταβολών • Το άτομο του Ηλίου Ι: Διαταρακτικός υπολογισμός της ενέργειας της θεμελιώδους στάθμης.
2472


3η Εβδομάδα - Μέρος 4/6 - #14
Μαθηματική θεωρία του σπιν • Eισαγωγή στις προσεγγιστικές μεθόδους • Η μέθοδος των διαταραχών • Η μέθοδος των μεταβολών • Το άτομο του Ηλίου Ι: Διαταρακτικός υπολογισμός της ενέργειας της θεμελιώδους στάθμης.
2700


3η Εβδομάδα - Μέρος 5/6 - #15
Μαθηματική θεωρία του σπιν • Eισαγωγή στις προσεγγιστικές μεθόδους • Η μέθοδος των διαταραχών • Η μέθοδος των μεταβολών • Το άτομο του Ηλίου Ι: Διαταρακτικός υπολογισμός της ενέργειας της θεμελιώδους στάθμης.
2480


3η Εβδομάδα - Μέρος 6/6 - #16
Μαθηματική θεωρία του σπιν • Eισαγωγή στις προσεγγιστικές μεθόδους • Η μέθοδος των διαταραχών • Η μέθοδος των μεταβολών • Το άτομο του Ηλίου Ι: Διαταρακτικός υπολογισμός της ενέργειας της θεμελιώδους στάθμης.
3104


4η Εβδομάδα - Μέρος 1/4 - #17
Το άτομο του Ηλίου ΙΙ: Μεταβολικός υπολογισμός της ενέργειας της θεμελιώδους στάθμης • Διόρθωση λόγω μεταβολής της μάζας με την ταχύτητα στη θεμελιώδη στάθμη του ατόμου του υδρογόνου • Η σύζευξη σπιν-τροχιάς.
2204


4η Εβδομάδα - Μέρος 2/4 - #18
Το άτομο του Ηλίου ΙΙ: Μεταβολικός υπολογισμός της ενέργειας της θεμελιώδους στάθμης • Διόρθωση λόγω μεταβολής της μάζας με την ταχύτητα στη θεμελιώδη στάθμη του ατόμου του υδρογόνου • Η σύζευξη σπιν-τροχιάς.
2705


4η Εβδομάδα - Μέρος 3/4 - #19
Το άτομο του Ηλίου ΙΙ: Μεταβολικός υπολογισμός της ενέργειας της θεμελιώδους στάθμης • Διόρθωση λόγω μεταβολής της μάζας με την ταχύτητα στη θεμελιώδη στάθμη του ατόμου του υδρογόνου • Η σύζευξη σπιν-τροχιάς.
2837


4η Εβδομάδα - Μέρος 4/4 - #20
Το άτομο του Ηλίου ΙΙ: Μεταβολικός υπολογισμός της ενέργειας της θεμελιώδους στάθμης • Διόρθωση λόγω μεταβολής της μάζας με την ταχύτητα στη θεμελιώδη στάθμη του ατόμου του υδρογόνου • Η σύζευξη σπιν-τροχιάς.
2794


5η Εβδομάδα - Μέρος 1/6 - #21
Σχετικιστικές διορθώσεις για την κατάσταση 2p του ατόμου του υδρογόνου: Στοιχειώδης υπολογισμός και ανάλυση των αποτελεσμάτων • Εισαγωγή στη διαστατική ανάλυση. Το ατομικό και το «κοσμικό» σύστημα μονάδων.
2693


5η Εβδομάδα - Μέρος 2/6 - #22
Σχετικιστικές διορθώσεις για την κατάσταση 2p του ατόμου του υδρογόνου: Στοιχειώδης υπολογισμός και ανάλυση των αποτελεσμάτων • Εισαγωγή στη διαστατική ανάλυση. Το ατομικό και το «κοσμικό» σύστημα μονάδων.
2630


5η Εβδομάδα - Μέρος 3/6 - #23
Σχετικιστικές διορθώσεις για την κατάσταση 2p του ατόμου του υδρογόνου: Στοιχειώδης υπολογισμός και ανάλυση των αποτελεσμάτων • Εισαγωγή στη διαστατική ανάλυση. Το ατομικό και το «κοσμικό» σύστημα μονάδων.
2657


5η Εβδομάδα - Μέρος 4/6 - #24
Σχετικιστικές διορθώσεις για την κατάσταση 2p του ατόμου του υδρογόνου: Στοιχειώδης υπολογισμός και ανάλυση των αποτελεσμάτων • Εισαγωγή στη διαστατική ανάλυση. Το ατομικό και το «κοσμικό» σύστημα μονάδων.
2522


5η Εβδομάδα - Μέρος 5/6 - #25
Σχετικιστικές διορθώσεις για την κατάσταση 2p του ατόμου του υδρογόνου: Στοιχειώδης υπολογισμός και ανάλυση των αποτελεσμάτων • Εισαγωγή στη διαστατική ανάλυση. Το ατομικό και το «κοσμικό» σύστημα μονάδων.
2859


5η Εβδομάδα - Μέρος 6/6 - #26
Σχετικιστικές διορθώσεις για την κατάσταση 2p του ατόμου του υδρογόνου: Στοιχειώδης υπολογισμός και ανάλυση των αποτελεσμάτων • Εισαγωγή στη διαστατική ανάλυση. Το ατομικό και το «κοσμικό» σύστημα μονάδων.
2010


6η Εβδομάδα - Μέρος 1/6 - #27
Εισαγωγή στη στοιχειώδη θεωρία του χημικού δεσμού. Το υπόδειγμα του διπλού πηγαδιού και εφαρμογές σε απλά μόρια • Μοριακά φάσματα: Το περιστροφικό και το δονητικό φάσμα των διατομικών μορίων.
2834


6η Εβδομάδα - Μέρος 2/6 - #28
Εισαγωγή στη στοιχειώδη θεωρία του χημικού δεσμού. Το υπόδειγμα του διπλού πηγαδιού και εφαρμογές σε απλά μόρια • Μοριακά φάσματα: Το περιστροφικό και το δονητικό φάσμα των διατομικών μορίων.
2425


6η Εβδομάδα - Μέρος 3/6 - #29
Εισαγωγή στη στοιχειώδη θεωρία του χημικού δεσμού. Το υπόδειγμα του διπλού πηγαδιού και εφαρμογές σε απλά μόρια • Μοριακά φάσματα: Το περιστροφικό και το δονητικό φάσμα των διατομικών μορίων.
2889


6η Εβδομάδα - Μέρος 4/6 - #30
Εισαγωγή στη στοιχειώδη θεωρία του χημικού δεσμού. Το υπόδειγμα του διπλού πηγαδιού και εφαρμογές σε απλά μόρια • Μοριακά φάσματα: Το περιστροφικό και το δονητικό φάσμα των διατομικών μορίων.
2515


6η Εβδομάδα - Μέρος 5/6 - #31
Εισαγωγή στη στοιχειώδη θεωρία του χημικού δεσμού. Το υπόδειγμα του διπλού πηγαδιού και εφαρμογές σε απλά μόρια • Μοριακά φάσματα: Το περιστροφικό και το δονητικό φάσμα των διατομικών μορίων.
2720


6η Εβδομάδα - Μέρος 6/6 - #32
Εισαγωγή στη στοιχειώδη θεωρία του χημικού δεσμού. Το υπόδειγμα του διπλού πηγαδιού και εφαρμογές σε απλά μόρια • Μοριακά φάσματα: Το περιστροφικό και το δονητικό φάσμα των διατομικών μορίων.
2223


7η Εβδομάδα - Μέρος 1/6 - #33
Η χημεία του άνθρακα Ι. Τα τρία είδη υβριδισμένων δεσμών ―sp3, sp2 και sp1― και πότε γίνεται χρήση του καθενός. Εφαρμογές σε διάφορα οργανικά μόρια • Υβριδισμός σε μη οργανικά μόρια.
3224


7η Εβδομάδα - Μέρος 2/6 - #34
Η χημεία του άνθρακα Ι. Τα τρία είδη υβριδισμένων δεσμών ―sp3, sp2 και sp1― και πότε γίνεται χρήση του καθενός. Εφαρμογές σε διάφορα οργανικά μόρια • Υβριδισμός σε μη οργανικά μόρια.
1796


7η Εβδομάδα - Μέρος 3/6 - #35
Η χημεία του άνθρακα Ι. Τα τρία είδη υβριδισμένων δεσμών ―sp3, sp2 και sp1― και πότε γίνεται χρήση του καθενός. Εφαρμογές σε διάφορα οργανικά μόρια • Υβριδισμός σε μη οργανικά μόρια.
2634


7η Εβδομάδα - Μέρος 4/6 - #36
Η χημεία του άνθρακα Ι. Τα τρία είδη υβριδισμένων δεσμών ―sp3, sp2 και sp1― και πότε γίνεται χρήση του καθενός. Εφαρμογές σε διάφορα οργανικά μόρια • Υβριδισμός σε μη οργανικά μόρια.
2565


7η Εβδομάδα - Μέρος 5/6 - #37
Η χημεία του άνθρακα Ι. Τα τρία είδη υβριδισμένων δεσμών ―sp3, sp2 και sp1― και πότε γίνεται χρήση του καθενός. Εφαρμογές σε διάφορα οργανικά μόρια • Υβριδισμός σε μη οργανικά μόρια.
2923


7η Εβδομάδα - Μέρος 6/6 - #38
Η χημεία του άνθρακα Ι. Τα τρία είδη υβριδισμένων δεσμών ―sp3, sp2 και sp1― και πότε γίνεται χρήση του καθενός. Εφαρμογές σε διάφορα οργανικά μόρια • Υβριδισμός σε μη οργανικά μόρια.
1450


8η Εβδομάδα - Μέρος 1/6 - #39
Η χημεία του άνθρακα ΙΙ • Το πρόβλημα του βενζολίου. Το μοντέλο των ελεύθερων ηλεκτρονίων και η μέθοδος LCAO για μια αλυσίδα όμοιων πηγαδιών σε κυκλική ή γραμμική διάταξη.
2866


8η Εβδομάδα - Μέρος 2/6 - #40
Η χημεία του άνθρακα ΙΙ • Το πρόβλημα του βενζολίου. Το μοντέλο των ελεύθερων ηλεκτρονίων και η μέθοδος LCAO για μια αλυσίδα όμοιων πηγαδιών σε κυκλική ή γραμμική διάταξη.
2346


8η Εβδομάδα - Μέρος 3/6 - #41
Η χημεία του άνθρακα ΙΙ • Το πρόβλημα του βενζολίου. Το μοντέλο των ελεύθερων ηλεκτρονίων και η μέθοδος LCAO για μια αλυσίδα όμοιων πηγαδιών σε κυκλική ή γραμμική διάταξη.
2974


8η Εβδομάδα - Μέρος 4/6 - #42
Η χημεία του άνθρακα ΙΙ • Το πρόβλημα του βενζολίου. Το μοντέλο των ελεύθερων ηλεκτρονίων και η μέθοδος LCAO για μια αλυσίδα όμοιων πηγαδιών σε κυκλική ή γραμμική διάταξη.
2753


8η Εβδομάδα - Μέρος 5/6 - #43
Η χημεία του άνθρακα ΙΙ • Το πρόβλημα του βενζολίου. Το μοντέλο των ελεύθερων ηλεκτρονίων και η μέθοδος LCAO για μια αλυσίδα όμοιων πηγαδιών σε κυκλική ή γραμμική διάταξη.
2759


8η Εβδομάδα - Μέρος 6/6 - #44
Η χημεία του άνθρακα ΙΙ • Το πρόβλημα του βενζολίου. Το μοντέλο των ελεύθερων ηλεκτρονίων και η μέθοδος LCAO για μια αλυσίδα όμοιων πηγαδιών σε κυκλική ή γραμμική διάταξη.
2385


9η Εβδομάδα - Μέρος 1/3 - #45
Η χημεία του άνθρακα ΙΙΙ. Εφαρμογή της θεωρίας του υβριδισμού και του απεντοπισμού για την ανάλυση της γεωμετρικής μορφής μιας σειράς οργανικών μορίων. • Δικαταστασιακά και τρικαταστασιακά συστήματα.
5141


9η Εβδομάδα - Μέρος 2/3 - #46
Η χημεία του άνθρακα ΙΙΙ. Εφαρμογή της θεωρίας του υβριδισμού και του απεντοπισμού για την ανάλυση της γεωμετρικής μορφής μιας σειράς οργανικών μορίων. • Δικαταστασιακά και τρικαταστασιακά συστήματα.
2872


9η Εβδομάδα - Μέρος 3/3 - #47
Η χημεία του άνθρακα ΙΙΙ. Εφαρμογή της θεωρίας του υβριδισμού και του απεντοπισμού για την ανάλυση της γεωμετρικής μορφής μιας σειράς οργανικών μορίων. • Δικαταστασιακά και τρικαταστασιακά συστήματα.
2466


10η Εβδομάδα - Μέρος 1/6 - #48
Η χημεία του άνθρακα ΙV. Γραφένιο και φουλερένια. Θεωρία του φουλερένιου C60. • Απεντοπισμός σε μια άπειρη γραμμική αλυσίδα πηγαδιών και η ανάδυση του ταινιωτού φάσματος.
2583


10η Εβδομάδα - Μέρος 2/6 - #49
Η χημεία του άνθρακα ΙV. Γραφένιο και φουλερένια. Θεωρία του φουλερένιου C60. • Απεντοπισμός σε μια άπειρη γραμμική αλυσίδα πηγαδιών και η ανάδυση του ταινιωτού φάσματος.
2825


10η Εβδομάδα - Μέρος 3/6 - #50
Η χημεία του άνθρακα ΙV. Γραφένιο και φουλερένια. Θεωρία του φουλερένιου C60. • Απεντοπισμός σε μια άπειρη γραμμική αλυσίδα πηγαδιών και η ανάδυση του ταινιωτού φάσματος.
2906


10η Εβδομάδα - Μέρος 4/6 - #51
Η χημεία του άνθρακα ΙV. Γραφένιο και φουλερένια. Θεωρία του φουλερένιου C60. • Απεντοπισμός σε μια άπειρη γραμμική αλυσίδα πηγαδιών και η ανάδυση του ταινιωτού φάσματος.
2362


10η Εβδομάδα - Μέρος 5/6 - #52
Η χημεία του άνθρακα ΙV. Γραφένιο και φουλερένια. Θεωρία του φουλερένιου C60. • Απεντοπισμός σε μια άπειρη γραμμική αλυσίδα πηγαδιών και η ανάδυση του ταινιωτού φάσματος.
2907


10η Εβδομάδα - Μέρος 6/6 - #53
Η χημεία του άνθρακα ΙV. Γραφένιο και φουλερένια. Θεωρία του φουλερένιου C60. • Απεντοπισμός σε μια άπειρη γραμμική αλυσίδα πηγαδιών και η ανάδυση του ταινιωτού φάσματος.
1825


11η Εβδομάδα - Μέρος 1/6 - #54
Ενέργεια Fermi & πυκνότητα καταστάσεων:Δύο βασικές έννοιες για την ανάλυση της συμπεριφοράς των ηλ/νίων σ’ ένα στερεό.Υπ/σμός & ποιοτική συζήτηση της ενέργειας Fermi στο μοντέλο των ελεύθερων ηλεκτρονίων.
2538


11η Εβδομάδα - Μέρος 2/6 - #55
Ενέργεια Fermi & πυκνότητα καταστάσεων:Δύο βασικές έννοιες για την ανάλυση της συμπεριφοράς των ηλ/νίων σ’ ένα στερεό.Υπ/σμός & ποιοτική συζήτηση της ενέργειας Fermi στο μοντέλο των ελεύθερων ηλεκτρονίων.
2872


11η Εβδομάδα - Μέρος 3/6 - #56
Ενέργεια Fermi & πυκνότητα καταστάσεων:Δύο βασικές έννοιες για την ανάλυση της συμπεριφοράς των ηλ/νίων σ’ ένα στερεό.Υπ/σμός & ποιοτική συζήτηση της ενέργειας Fermi στο μοντέλο των ελεύθερων ηλεκτρονίων.
2175


11η Εβδομάδα - Μέρος 4/6 - #57
Ενέργεια Fermi & πυκνότητα καταστάσεων:Δύο βασικές έννοιες για την ανάλυση της συμπεριφοράς των ηλ/νίων σ’ ένα στερεό.Υπ/σμός & ποιοτική συζήτηση της ενέργειας Fermi στο μοντέλο των ελεύθερων ηλεκτρονίων.
2586


11η Εβδομάδα - Μέρος 5/6 - #58
Ενέργεια Fermi & πυκνότητα καταστάσεων:Δύο βασικές έννοιες για την ανάλυση της συμπεριφοράς των ηλ/νίων σ’ ένα στερεό.Υπ/σμός & ποιοτική συζήτηση της ενέργειας Fermi στο μοντέλο των ελεύθερων ηλεκτρονίων.
2655


11η Εβδομάδα - Μέρος 6/6 - #59
Ενέργεια Fermi & πυκνότητα καταστάσεων:Δύο βασικές έννοιες για την ανάλυση της συμπεριφοράς των ηλ/νίων σ’ ένα στερεό.Υπ/σμός & ποιοτική συζήτηση της ενέργειας Fermi στο μοντέλο των ελεύθερων ηλεκτρονίων.
2428


12η Εβδομάδα - Μέρος 1/6 - #60
Αλληλεπίδραση ύλης και ακτινοβολίας. Οι τέσσερις βασικές διαδικασίες. Ποσοτική περιγραφή των βασικών διαδικασιών. Οι έννοιες του ρυθμού, της ενεργού διατομής και της μέσης ελεύθερης διαδρομής.
2407


12η Εβδομάδα - Μέρος 2/6 - #61
Αλληλεπίδραση ύλης και ακτινοβολίας. Οι τέσσερις βασικές διαδικασίες. Ποσοτική περιγραφή των βασικών διαδικασιών. Οι έννοιες του ρυθμού, της ενεργού διατομής και της μέσης ελεύθερης διαδρομής.
2848


12η Εβδομάδα - Μέρος 3/6 - #62
Αλληλεπίδραση ύλης και ακτινοβολίας. Οι τέσσερις βασικές διαδικασίες. Ποσοτική περιγραφή των βασικών διαδικασιών. Οι έννοιες του ρυθμού, της ενεργού διατομής και της μέσης ελεύθερης διαδρομής.
3053


12η Εβδομάδα - Μέρος 4/6 - #63
Αλληλεπίδραση ύλης και ακτινοβολίας. Οι τέσσερις βασικές διαδικασίες. Ποσοτική περιγραφή των βασικών διαδικασιών. Οι έννοιες του ρυθμού, της ενεργού διατομής και της μέσης ελεύθερης διαδρομής.
2107


12η Εβδομάδα - Μέρος 5/6 - #64
Αλληλεπίδραση ύλης και ακτινοβολίας. Οι τέσσερις βασικές διαδικασίες. Ποσοτική περιγραφή των βασικών διαδικασιών. Οι έννοιες του ρυθμού, της ενεργού διατομής και της μέσης ελεύθερης διαδρομής.
3208


12η Εβδομάδα - Μέρος 6/6 - #65
Αλληλεπίδραση ύλης και ακτινοβολίας. Οι τέσσερις βασικές διαδικασίες. Ποσοτική περιγραφή των βασικών διαδικασιών. Οι έννοιες του ρυθμού, της ενεργού διατομής και της μέσης ελεύθερης διαδρομής.
1748


13η Εβδομάδα - Μέρος 1/6 - #66
Η διαδικασία της αυθόρμητης εκπομπής. Ημικλασικός υπολογισμός του ρυθμού Γsp και ποιοτική ανάλυση του αποτελέσματος. Η αυθόρμητη εκπομπή και το μυστήριο των κβαντικών πιθανοτήτων.
2509


13η Εβδομάδα - Μέρος 2/6 - #67
Η διαδικασία της αυθόρμητης εκπομπής. Ημικλασικός υπολογισμός του ρυθμού Γsp και ποιοτική ανάλυση του αποτελέσματος. Η αυθόρμητη εκπομπή και το μυστήριο των κβαντικών πιθανοτήτων.
2954


13η Εβδομάδα - Μέρος 3/6 - #68
Η διαδικασία της αυθόρμητης εκπομπής. Ημικλασικός υπολογισμός του ρυθμού Γsp και ποιοτική ανάλυση του αποτελέσματος. Η αυθόρμητη εκπομπή και το μυστήριο των κβαντικών πιθανοτήτων.
2984


13η Εβδομάδα - Μέρος 4/6 - #69
Η διαδικασία της αυθόρμητης εκπομπής. Ημικλασικός υπολογισμός του ρυθμού Γsp και ποιοτική ανάλυση του αποτελέσματος. Η αυθόρμητη εκπομπή και το μυστήριο των κβαντικών πιθανοτήτων.
1678


13η Εβδομάδα - Μέρος 5/6 - #70
Η διαδικασία της αυθόρμητης εκπομπής. Ημικλασικός υπολογισμός του ρυθμού Γsp και ποιοτική ανάλυση του αποτελέσματος. Η αυθόρμητη εκπομπή και το μυστήριο των κβαντικών πιθανοτήτων.
2463


13η Εβδομάδα - Μέρος 6/6 - #71
Η διαδικασία της αυθόρμητης εκπομπής. Ημικλασικός υπολογισμός του ρυθμού Γsp και ποιοτική ανάλυση του αποτελέσματος. Η αυθόρμητη εκπομπή και το μυστήριο των κβαντικών πιθανοτήτων.
2087


© 2021 Υπολογιστικό Κέντρο, Πανεπιστήμιο Κρήτης